Borrning & anpassning

Borrning (nytt klot)800 kr
Helpluggning700 kr
Pluggning fingerhål350 kr
Pluggning tumhål350 kr
Byte av fingerinsatserna100 kr
Byte av tuminsats250 kr
VISE IT installation375 kr
VISE IT tuminsats200 kr
VISE IT Innersleve200 kr

Klotvård

För uroljning och rengöring av klot

1 klot150 kr
2 klot250 kr
3 klot300 kr

För återskapande av yta eller renovering

Återskapa yta100 kr
Renovering350 kr