Borrning, anpassning & installation

Borrning /nytt klot
800 kr

Helpluggning
700 kr

Pluggning /fingerhål
350 kr

Pluggning /tumhål
350 kr

Byte /fingerinsatser
100 kr

Byte /tuminsats
250 kr

VISE IT Installation
375 kr

VISE IT Tuminsats
200 kr

VISE IT Innersleeve
200 kr

Klotvård

För uroljning och rengöring av klot

1 klot150 kr
2 klot250 kr
3 klot350 kr
4 klot450 kr

För återskapande av yta eller renovering

Återskapa yta100 kr
Renovering
inkl uroljning
350 kr