Är det svårt att hitta en sport som passar dig mellan 7-12 år?

Då kanske bowling är för dig?

Strikejakten är ett bowlingkoncept för den som är nyfiken på bowling och vill uppleva det på ett nytt och spännande sätt. Strikejakten riktar sig till barn mellan 7-12 år och alla låg- och mellanstadiebarn är välkomna att vara med.

Strikejakten har tagits fram för att barn ska få en meningsfull fritid och samtidigt ha roligt och träffa nya kompisar. Vi lär ut bowling på ett lekfullt sätt och konceptet är anpassat efter barnens ålder och motoriska utveckling.

Under sportlovet (v.9) och påsklovet (v.14) är det uppehåll i bowlingskolan.

Platser & anmälan
Bowlingskolan har ett begränsat antal platser därför ser vi att ni gör en föranmälan om intresse om deltagande i bowlingskolan.

Det finns 0 platser kvar av totalt 23

Anmäl här

För att barnen ska få chansen att spela bowling på sina villkor har Svenska Bowlingförbundet tagit fram en matta för att kunna korta av banan från de ursprungliga 18 meterna. Detta gör att när mattan rullas ut på den ordinarie banan så kan barnen bowla från 9, 12 eller 15 meter beroende på ålder och utveckling. Roligt för barnen och de lär sig bowla utan staket!

Vartefter barnen utvecklas får de större utmaningar och mer bowlingspecifika övningar. Alla övningar och tillfällen som de deltar i sker på barnens villkor och i samråd med er föräldrar.

Säsongen är uppdelad på två terminer med 12 träningstillfällen per termin. Varje lektionstillfälle är tidsatt till 1 timme, vilket inkluderar samling för genomgång av dagens övningar.

Varje träningstillfälle leds av Micke Lindquist samt medlemmar från Sigma Bowlingklubb. Tack vare detta samarbete så finns möjligheten att ansluta sig till Sigma Bowlingklubb, där barnen får vara med och träna och tävla (För att få tävla krävs licens och medlemsskap).

Träningsupplägg
Lektionerna följer en fast rutin för att barnen ska känna igen sig från lektion till lektion. Avvikelser kommer att förekomma beroende på barnens ambition. Det viktigaste är att det är roligt och att träningen sker på barnens villkor.

Samling
Samling och banfördelning (2-3 barn per bana) samt genomgång av dagens lektion sker innan vi startar träningen (därför ber vi er att barnen är på plats 10 minuter innan vi startar).

Uppvärmning
Varför är det viktigt med uppvärmning? Jo för att förebygga skador och för att förbereda kroppen för att kunna prestera så bra som möjligt.

Träningens fokus övning
Vi kommer att träna, balans, timing, koordination, sving, spellinje Vad vi delar ut för övning beror på vad varje barn behöver träna på (vi instruerar barnen medan de bowlar).

Träningstid
Barnen kommer under 50 minuter ha möjligheten att spela 2-4 serier.


Vill du som förälder lära dig mer om bowling?

Grundutbildning

Grundutbildningen är en kort introduktion om vad sporten bowling innebär och hur det fungerar i bowlinghallen. Som t.ex. att vara bowlingföräldrar. Som vill veta mer om vad bowlingen innebär för ditt barn, eller till dig som är nybörjare och vill ha en mer grundläggande kunskap om sporten bowling.

Vid intresse kontakta Michael Lindquist (tränare - Strikejakten)

Datum

  • 20 feb
  • 5 mars
  • 12 mars
  • 19 mars
  • 26 mars
  • 9 april

Veckodag
Tisdagar

Samlingstid
16:50

Träningstid
17:00-17:50

Kostnad
50 kr/tillfälle

Kontakt
För frågor och information om bowlingskolan kontakta Micke via » mejl